6.6 C
London
Tuesday, March 5, 2024

Gdańsk. Rekrutacja do szkół średnich 2023 – najlepsze licea i technika [Harmonogram rekrutacji, ranking szkół]

Must read

- Advertisement -


Zapowiada się kolejna trudna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Do liceów, techników i szkół branżowych we wrześniu 2023 znów przyjdzie 1,5 rocznika. Gdańsk przygotował w swoich szkołach 6,2 tys. miejsc, jednak jak podkreśla prezydent miasta – “będziemy stale analizować sytuację i gdzie będzie to konieczne, zwiększać dostępność miejsc”.

Przed uczniami klas ósmych szkół podstawowych czas trudnego wyboru, który dla wielu z nich może mieć kolosalny wpływ na przebieg przyszłej kariery zawodowej. Już wkrótce zadecydują, do których szkół średnich złożą podanie o przyjęcie.

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 będzie ekstremalnie trudna, bo do liceów, techników i szkół branżowych we wrześniu znów trafi 1,5 rocznika. To efekt obniżenia wieku szkolnego z siedmiu do sześciu lat. Do szkół średnich będzie teraz zdawał rocznik 2009, który rozpoczął naukę w wieku sześciu lat. Oprócz tego dojdzie pół rocznika dzieci z 2008 roku, które poszły do szkoły jeszcze jako siedmiolatki.

Podobna sytuacja miała miejsce w ubiegłym roku, kiedy naukę w szkołach ponadpodstawowych rozpoczął pierwszy rocznik po reformie wieku szkolnego. Były to dzieci urodzone w 2007 roku, które zaczęły naukę jako siedmiolatki i część rocznika sześciolatków – urodzonych od stycznia do czerwca 2008 roku. Na to nałożyła się reforma likwidująca gimnazja.

- Advertisement -

CZYTAJ TEŻ: Normą będą 40-osobowe klasy, lekcje na trzy zmiany. Ścisk jak 20 lat temu

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Gdańsku w roku 2023

– Jest to nie lada wyzwanie techniczne, organizacyjne, infrastrukturalne, ale przede wszystkim związane z obsadą szkół, czyli z brakiem nauczycieli na rynku pracy – podczas konferencji prasowej poświęconej rekrutacji podkreślała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Na kłopoty kadrowe w swojej szkole narzeka między innymi Ewa Szymska, dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku.

Z projektu arkusza organizacji na rok 2023/24 wynika kilka wakatów. Brakuje nam m.in. matematyka, fizyka, anglisty. Niestety bardzo trudno dziś przesądzać o ich skali. Ruch kadrowy trwa do końca maja. Z praktyki wynika, iż nauczyciele zmieniający pracę, pragnący rozwiązać stosunek pracy, czy wybierający się na roczny urlop dla poratowania zdrowia zgłoszą się dopiero tuż przed 31 maja

Jak podkreśla Paweł Pagieła, zastępca dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, w ich placówce środkiem zaradczym na problemy kadrowe jest zatrudnianie emerytowanych nauczycieli.

–  Ratujemy się emerytowanymi nauczycielami, którzy, mimo że mogliby już odpoczywać, dalej czują w sobie pewnego rodzaju misyjność tego zawodu, a my widzimy w nich ciągle tę “iskrę” do nauczania młodzieży. Bez nich skompletowanie całego składu kadry dydaktycznej byłoby bardzo trudne – tłumaczy.

Dyrektor Szymska dodaje, że kolejny problem może stanowić liczba pomieszczeń, w których mogą odbywać się zajęcia. To natomiast może wpłynąć bezpośrednio na “podwyższenie zmianowości”, czyli wydłużenie dnia pracy.

Dodatkowe pomieszczenia na sale lekcyjne w Gdańsku

– Aby złagodzić skutki planujemy zaadaptować dodatkowe jedno, dwa pomieszczenia “gospodarskie” na sale lekcyjne. W poprzednim roku byliśmy zmuszeni utworzyć łącznie osiem oddziałów. Siedem planowanych oraz jeden, w odpowiedzi na potrzeby kandydatów, w okresie rekrutacji uzupełniającej – tłumaczy dyrektorka.

Na podobny kłopot wskazuje Waldemar Kotowski, dyrektor Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza.

– W przypadku naszej szkoły jesteśmy w stanie się pomieścić, ale mamy świadomość, że nie każda szkoła ma takie warunki infrastrukturalne – mówi Pagieła.

Wiadomo już, że w tym roku szkoły podstawowe w Gdańsku ukończy 6400 absolwentów

Spodziewamy się, że zainteresowanych nauką w szkołach średnich w Gdańsku będzie około 7000 uczniów. Obecnie jesteśmy w stanie przygotować 6200 miejsc, przy założeniu, że w klasach będzie po 31 dzieci. Będziemy jednak stale analizować sytuację i gdzie będzie to konieczne, zwiększać dostępność miejsc tak, aby wszyscy chętni uczniowie znaleźli miejsce w gdańskich szkołach

Niektóre już teraz planują przekroczyć tę liczbę, jak choćby IV i XV LO.

– Planujemy otworzenie 7 oddziałów, licząc po 32 miejsca w każdym. Daje to łączną ilość 224 uczniów. Jeśli organ prowadzący utrzyma decyzję o oddziałach 36 osobowych ta liczba wzrośnie o kolejnych 28 uczniów – mówi Pagieła.

Ile szkół ponadpodstawowych mogą wybierać ósmoklasiści w Gdańsku?

Podczas tegorocznej rekrutacji, zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miasta Gdańska, absolwenci szkół podstawowych będą mogli składać podania o przyjęcie do nieograniczonej liczby szkół w rekrutacji. Pozwoli to ograniczyć liczbę kandydatów, którzy o miejsce w szkole ponadpodstawowej będą musieli ubiegać się w rekrutacji uzupełniającej.

– W procesie rekrutacji, w tym roku szczególnie, widzimy, że rola rodziców i opiekunów będzie bardzo istotna w wyborze szkoły. Żebyśmy nie zostawiali uczniów samych z tym wyborem, tym bardziej, że on będzie bardzo trudny. Dajemy dużą możliwość wyboru pomiędzy nowoczesnymi szkołami ogólnokształcącymi, technicznymi i branżowymi prowadzonymi przez samorząd. Mamy też dużo szkół niesamorządowych. Wykorzystajmy w sposób rozsądny tę możliwość wyboru więcej niż pięciu szkół – apeluje Grzegorz Kryger, dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Egzamin ósmoklasisty i wybór szkoły. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Gdańsku w 2023 roku

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy ważny egzamin, do którego przystępują uczniowie podczas swojej ścieżki edukacyjnej. Jest podsumowaniem wiedzy zdobytej w szkole podstawowej, i choć nie da się go nie zdać, jego wynik istotnie wpływa na to, czy uczeń dostanie się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej.

Egzamin ósmoklasisty 2023 odbędzie się w dniach 23-25 maja. Każda z jego części wystartuje o godzinie 9. Uczniowie będą mieli:
2 godziny zegarowe na rozwiązanie części z języka polskiego,
100 minut na część matematyczną
■ oraz 1,5 godziny na napisanie egzaminu z wybranego języka nowożytnego.

Na uczniów, którzy z różnych powodów nie będą w stanie przystąpić do egzaminów w maju, terminy dodatkowe przewidziano w dniach 12-14 czerwca.

Po otrzymaniu zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, które zostaną ogłoszone 6 lipca, uczeń musi zdecydować o wyborze konkretnej placówki i uzupełnić złożony wcześniej wniosek o świadectwo i wynik egzaminu. 

Jak liczyć punkty do szkoły średniej po egzaminie ósmoklasisty?

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w trakcie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych to 200. Połowę z nich uczeń ma szansę zdobyć za dobry wynik na egzaminie ósmoklasisty, a drugą połowę – za oceny na świadectwie, szczególne osiągnięcia czy działalność dodatkową (np. wolontariat).

Punkty za egzamin ósmoklasisty przeliczamy, mnożąc jego wynik procentowy przez 0,35 w przypadku części polonistycznej i matematycznej oraz przez 0,3 w przypadku egzaminu z części językowej.

Za co dodatkowe punkty dla ósmoklasisty:

Równie ważne są punkty za wyniki na świadectwie oraz dodatkowe osiągnięcia. W trakcie rekrutacji brane są pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch dodatkowych przedmiotów (ustala je konkretna szkoła, do której uczeń zgłasza chęć przyjęcia). W zależności od otrzymanych ocen, ósmoklasista za każdą z nich może otrzymać od 2 do 18 punktów.

Dodatkowe punkty można dostać także za:

► świadectwo z paskiem (7 punktów),

► udział w szkolnym wolontariacie (3 punkty),

► bądź szczególne osiągnięcia, np. zdobycie wysokich wyników w konkursach, olimpiadach, wydarzeniach sportowych czy artystycznych (maksymalnie 18 punktów, jednorazowo od 2 do 10 punktów).

Rekrutacja 2023 do szkół ponadpodstawowych w Gdańsku – ważne terminy, harmonogram

Do 20 czerwca do godziny 15 każdy aplikujący będzie miał czas na złożenie wniosku (lub jego zmianę) wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Później, bo do 12 lipca, otrzyma dodatkowe 2,5 tygodnia na uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia szkoty podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.

Od 12 do 18 lipca komisje rekrutacyjne będą weryfikować dostarczone przez aplikujących wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach.

Dzień później, 19 lipca, do godz. 15 do publicznej wiadomości podane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Do 26 lipca przyszli uczniowie mają czas na potwierdzenie woli przyjęcia do danych szkół.

27 lipca komisje rekrutacyjne opublikują listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, a także informacje o ewentualnych wolnych miejscach.

Najlepsze licea w Gdańsku w 2023 r. Ranking szkół

Ranking najlepszych szkół średnich i techników już od 25 lat publikuje miesięcznik “Perspektywy”. W tegorocznej edycji przeanalizowano osiągnięcia uczniów z 1360 liceów, by wybrać 1000 tych najlepszych. Wśród nich znalazło się 21 placówek z Gdańska.

Szkoły ponadpodstawowe zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Przenalizowano sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

W pierwszej setce rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023 znalazło się aż pięć gdańskich liceów. Są wśród nich:

V LO im. Stefana Żeromskiego, które uplasowało się na 19. miejscu krajowego i 2. wojewódzkiego rankingu. Potocznie zwana “Piątką”, jest jednym z najbardziej znanych gdańskich liceów, szkołą o ponad stuletniej tradycji nauczania. W rankingach liceów w ciągu ostatnich 10 lat utrzymywało jedną z trzech najwyższych pozycji wśród gdańskich liceów. Licealiści mogą wybrać jeden z pięciu profili kształcenia: medyczny, uniwersytecki, dwujęzyczny finansowo-biznesowy lub politechniczny z rozszerzonym językiem obcym bądź informatyką.

Gdańskie Liceum Autonomiczne, które na liście krajowej znalazło się na 46 pozycji, natomiast w skali całego regionu zajęło 3 miejsce. Uczniom pragnącym realizować przedmioty wykraczające poza ofertę wybranego profilu szkoła umożliwia indywidualizację planów zajęć. Licealiści uczęszczają na zajęcia z wybranych przedmiotów, np. matematyki oraz języków obcych, w grupach o różnym poziomie zaawansowania w ramach międzyklasowego systemu organizacji zajęć.

I LO im Mikołaja Kopernika (52 miejsce w rankingu) to jedna z najstarszych szkół średnich w Gdańsku. I LO jako jedno z pierwszych w województwie gdańskim wprowadziło klasy profilowane. Licealiści mogą kształcić się w klasach o profilu humanistycznym, matematycznym, matematyczno-ekonomicznym bądź biologiczno-chemicznym.

II LO im. dr Władysława Pniewskiego (68 miejsce) było pierwszą po wojnie średnią szkołą ogólnokształcącą na Wybrzeżu. Uczniowie kształcą się w klasach o profilach: politechnicznym, humanistycznym, medycznym, przyrodniczym i menedżerskim.

III LO im. Bohaterów Westerplatte (71 miejsce) – to słynna “Topolówka” – należy do grona najbardziej zasłużonych liceów w naszym mieście: wyszły z niej tysiące absolwentów – w tym wiele osób, które ze względu na pozycję w świecie nauki, biznesu, administracji czy polityki mają istotny wpływ na jakość życia społecznego. To jedyna szkoła w Gdańsku realizująca program matury międzynarodowej.

Najlepsze technika w Gdańsku w 2023 r. Ranking szkół

Magazyn “Perspektywy” wziął pod uwagę wyniki 1185 techników, spełniających kryteria wejścia do rankingu i wybrał z nich 500 najlepszych. Wśród kryteriów wyboru najlepszych placówek uwzględniono sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Spośród wyłonionych przez magazyn techników pięć z nich to szkoły z Gdańska:

Technikum nr 4 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, które na liście krajowej zajęło 34, a wojewódzkiej 2 miejsce, zostało powołane do życia w 1951 roku. Część laboratoriów technikum ulokowana jest w historycznym budynku Poczty Polskiej, w miejscu obrony Pocztowców. Gdańska szkoła wyróżnia się na tle innych dzięki m.in. współpracy z trójmiejskimi uczelniami – Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Morskim w Gdyni oraz kontaktom z lokalnymi przedsiębiorstwami, takimi jak: Sprint, Satel, Telkom-Telmor, Slican, Simex, DGT i wiele innych.

Technikum nr 11 (miejsce 151), które mieści się przy ul. Mariana Seredyńskiego 1a. Po wielu zmianach nazw i profili na przestrzeni powojennych dziejów, od 2006 roku placówka funkcjonuje jako Szkoły Ekonomiczno – Handlowe im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Nauka odbywa się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec i technik rachunkowości.

Technikum nr 7 (miejsce 152), stanowiące składową Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo – Usługowych. W placówce przy ul. Józefa Czyżewskiego 31 mają szansę zdobyć wiedzę z zakresu reklamy, organizacji turystyki lub architektury krajobrazu i uzyskać zawód technika.

Technikum nr 8 (miejsce 326) mieści się w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 przy ul. Smoleńskiej 6/8. Uczniowie, kształcący się w placówce mogą zdobyć zawód technika technologii żywności, ucząc się przy tym elementów dietetyki, technika technologii chemicznej, zdobywając elementarną wiedzę za zakresu technologii paliw, środków farmaceutycznych lub kosmetycznych lub technika analityka, poznając elementy analizy farmaceutycznej lub kosmetycznej.

Technikum nr 16 (miejsce 465), stanowiące część Zespołu Szkół Morskich Im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte mieści się przy ul. Wyzwolenia 8. Uczniowie mają szansę zdobyć jeden z siedmiu zawodów, a wśród nich: technika hotelarstwa, spedytora, logistyka, nawigatora morskiego, mechanika okręgowego, technika eksploatacji portów lub żeglugi środlądowej.

Oferta liceów w Gdańsku. Rekrutacja, profile klas, progi punktowe

Gdańskie licea przygotowały w ubiegłym roku 101 oddziałów, do których przyjęto blisko 2,9 tys. uczniów. Prócz standardowych profili, takich jak humanistyczny, biologiczno-chemiczny, matematyczno-fizyczny bądź lingiwistyczny, wiele szkół pokusiło się o przygotowanie bardziej oryginalnych modeli kształcenia. X Liceum Ogólnokształcące stworzyło dwie klasy o profilu biznesowym: z hiszpańskim lub niemieckim jako drugim językiem obcym. W XIX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku można uczyć się np. w klasach o profilu artystycznym, gdzie realizowany jest autorski program nauczania plastyki oraz muzyki, natomiast IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego rekrutuje do klas m.in. o profilu: wojskowym, policyjnym czy też celno-administracyjnym.

Najwyższe progi punktowe osiągnięto w V Liceum Ogólnokształcącym, gdzie, aby dostać się do klasy o profilu medycznym i dwujęzycznej biomedycznej należało zgromadzić minimum 180 punktów. “Najłatwiej” było dostać się do klasy politechniczno-językowej, gdzie próg i tak wyniósł niebagatelne 176,4 pkt.

Dla porównania, w IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego, największą liczbę punktów należało zgromadzić podczas rekrutacji do klasy mediacyjno-prawnej, gdzie próg wyniósł 129,1 pkt oraz 122,1 dla aplikujących do klasy o profilu ratowniczo-medycznym. W rekrutacji do pozostałych klas, chcąc zostać uczniem IV LO wystarczyło zgromadzić od 101,35 (klasa o profilu wojskowym) do 115,65 pkt. (klasa o profilu: straż graniczna).

Oferta techników w Gdańsku. Rekrutacja, profile klas, progi punktowe

Na rok szkolny 2022/2023 w gdańskich technikach zostało otwartych aż 114 oddziałów. Wraz z 1 września naukę w nich rozpoczęło blisko 2,9 tys. uczniów. Względnie nowym kierunkiem kształcenia, który w Zespole Szkół Kreowania Wizerunku wystartował w roku szkolnym 2021/2022 jest technik stylista. Nowością w Państwowych Szkołach Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego jest natomiast możliwość kształcenia w zawodzie dekarza. Od 2023 roku w Pomorskich Szkołach Rzemiosł nowi uczniowie będą mogli kształcić się na złotnika-jubilera oraz drukarza offsetowego.

W Zespół Szkół Łączności, w zależności od obranego kierunku kształcenia, przyszli adepci musieli zgromadzić przynajmniej od 143,1 pkt, by dostać się do klasy o profilu technik teleinformatyk aż po 167,85 pkt, by zostać przyjętym do klasy dla przyszłych programistów.

Pretendenci do zawodu sprzedawcy bądź fryzjera, chcący kontynuować naukę w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2 musieli zdobyć przynajmniej 24,35 lub 53,70 pkt.

Tydzień Zawodowca w Gdańsku

Od 27 marca, podczas Gdańskiego Tygodnia Zawodowca, ósmoklasiści będą mogli zapoznać się z ofertą szkół samorządowych zawodowych i ogólnokształcących dostępnych na terenie miasta. Podczas wydarzenia będą mogli wziąć udział w dniach otwartych w szkołach zawodowych, warsztatach przygotowanych przez Gdańskie Centrum Talentów, które podpowie m.in. jaką szkołę średnią wybrać, a cały tydzień zakończony zostanie 1 kwietnia Gdańskimi Targami Szkół Ponadpodstawowych w AMBEREXPO od godz. 10.00.

– Celem targów jest zapoznanie młodzieży z ofertą gdańskich szkół ponadpodstawowych i wsparcie w dokonaniu wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. Swoją ofertę zaprezentuje 15 szkół zawodowych: techników i branżowych szkół I stopnia i 19 szkół ogólnokształcących. Ponadto w specjalnej strefie będzie można porozmawiać z doradcami zawodowymi i mentorami – mówi Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.

Źródło zdjęcia głównego: ShutterstockSource link

More articles

- Advertisement -

Latest article