3.4 C
London
Saturday, November 27, 2021

Koronawirus w Polsce. Dodatek solidarnościowy i wyższy zasiłek dla bezrobotnych, Andrzej Duda podpisał ustawę

Must read

- Advertisement -


Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 złotych miesięcznie przez maksymalnie trzy miesiące. Ze świadczenia będą mogły skorzystać osoby zwolnione z pracy po 15 marca 2020 roku. By otrzymać środki będzie trzeba złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

“Celem ustawy jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19, poprzez wsparcie finansowe osób, które straciły źródło przychodu ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym COVID-19” – czytamy w sobotnim komunikacie Kancelarii Prezydenta RP.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Dodatek solidarnościowy

Dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 złotych będzie przysługiwał osobie, z którym pracodawca rozwiązał umowę po 15 marca 2020 roku, oraz którego umowa o pracę uległa rozwiązaniu z upływem określonego czasu. O ile w 2020 roku podlegała ubezpieczeniom społecznym przez co najmniej 60 dni.

- Advertisement -

“Dodatek będzie przysługiwał za okres nie dłuższy niż od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., przy czym nie wcześniej niż za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o ustalenie prawa do dodatku solidarnościowego” – czytamy. Ten termin będzie mógł zostać wydłużony. Rada Ministrów będzie mogła, w drodze rozporządzenia, określić dłuższy okres przysługiwania dodatku solidarnościowego niż wskazany w ustawie, biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy oraz możliwość znalezienia nowego zatrudnienia przez osoby, które utraciły zatrudnienie w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Aby otrzymać dodatek solidarnościowy będzie trzeba złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Wniosek będzie składany w formie dokumentu elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym, udostępnionym przez ZUS.

Informacja o przyznaniu dodatku solidarnościowego będzie udostępniona na profilu informacyjnym osoby uprawnionej. Natomiast odmowa przyznania dodatku solidarnościowego nastąpi w drodze decyzji, od której przysługiwać będzie prawo odwołania do właściwego sądu.

Z tytułu pobierania dodatku solidarnościowego osoba uprawniona podlegać będzie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a podstawą wymiaru składek na te ubezpieczenia będzie wypłacona kwota dodatku solidarnościowego. Kancelaria prezydenta wskazała, że dodatek solidarnościowy oraz koszty obsługi wypłaty tego dodatku będą finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Ustawa przewiduje, że z dodatku solidarnościowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji. W zmianie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidziane zostało zwolnienie z podatku dochodowego kwoty dodatku solidarnościowego.

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych

Ustawa podpisana przez prezydenta zakłada także podwyższenie wysokości zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku, oraz do 942,30 zł w pozostałym okresie posiadania prawa do zasiłku. Przepisy w tej sprawie wejdą w życie 1 września br.

“Konsekwencją podwyższenia wysokości kwoty zasiłku dla bezrobotnych będzie podwyższenie wszystkich świadczeń, których wysokość uzależniona jest od wysokości zasiłku dla bezrobotnych np. świadczenia integracyjnego dla uczestników Centrów Integracji Społecznej, dodatku aktywizacyjnego, stypendium przysługującego w okresie odbywania szkolenia, stażu czy przygotowania zawodowego dorosłych” – czytamy.

Źródło zdjęcia głównego: TVN24Source link

More articles

- Advertisement -

Latest article