4.4 C
London
Sunday, December 3, 2023

Sejm na żywo. Obrady Sejmu we wtorek 21 listopada [Relacja live]

Must read

- Advertisement -


Sejm wznowił we wtorek pierwsze posiedzenie. Wybrano członków Trybunału Stanu i członków sejmowych komisji. Wcześniej, przed rozpoczęciem pracy nad planowanymi punktami, trwała dyskusja związana z projektem uchwały PiS na temat zmian w traktatach europejskich. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia polityczne z wtorku.

Sejm we wtorek o godzinie 12 wznowił przerwane w ubiegłym tygodniu obrady pierwszego posiedzenia nowej kadencji. Posłowie wybrali członków sejmowych komisji, w tym również – co jest ujęte w odrębnych punktach harmonogramu posiedzenia – wyłonić członków komisji do spraw Unii Europejskiej, etyki poselskiej oraz do spraw służb specjalnych.

Ponadto Sejm ma dokonać wyboru członków Trybunału Stanu.

 • Głosowanie nad wnioskiem Jabłońskiego. Posłowie w większości przeciw i Sejm o wniosek odrzucił.

  - Advertisement -
 • Marek Sawicki: przestańcie uprawiać hipokryzję, dajcie procedować.

 • Jabłoński: Sejm nie może być Sejm niemym i Sejmem leniwym.

 • Paweł Jabłoński z wnioskiem formalnym o przerwę w obradach do godz. 18.

 • Wiceprzewodniczący i członkowie Trybunału Stanu wybrani.

 • Bartłomiej Pejo (Konfederacja) o kandydaturze Macieja Miłosza.

 • Paweł Śliz (Polska 2050-TD) o rekomendacji dla Marcina Radwana-Röhrenschefa.

 • Piotr Zgorzelski (PSL-TD) o kandydaturze na członka Trybunału Stanu Józefa Zycha.

 • Krzysztof Paszyk (PSL-TD) o kandydacie Marku Małeckim, zgłoszonym przez kluby PSL-TD i Polska 2050-TD.

 • Sławomir Nitras (KO) o kandydaturach na człoków Trybunału Stanu: Marka Mikołajczyka oraz Piotra Zientarskiego.

 • Robert Kropiwnicki (KO) przedstawia kandydatów do Trybunału Stanu: Sabinę Grabowską i Przemysława Rosatiego.

 • Krzysztof Śmiszek (Lewica) przedstawia kandydatkę do Trybunału Stanu Kamilę Ferenc.

 • Arkadiusz Myrcha przedstawia kandydaturę Jacka Dubois na zastępcę przewodniczącego Trybunału Stanu oraz kandydaturę do Trybunału Stanu Adama Koczyka, zgłoszonych przez KO.

 • Łącznie jako kandydaci zgłoszeni zostali: Jacek Dubois, Piotr Andrzejewski, Marek Czeszkiewicz, Jan Majchrowski, Adrian Salus, Piotr Sak, Marcin Wawrzyniak, Maciej Zaborowski, Sabina Grabowska, Adam Koczyk, Marek Mikołajczyk, Przemysław Rosati, Piotr Zientarski, Marek Małecki, Józef Zych, Marcin Radwan-Röhrenschef, Kamila Ferenc i Maciej Miłosz.

  Sędziego Trybunału Stanu wybiera Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Zgodnie z konstytucją TS składa się z przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego i 16 członków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu; przewodniczącym TS jest I prezes Sądu Najwyższego.

 • Sejm przechodzi do ostatniego punktu porządku obrad. Lidia Burzyńska (PiS) przedstawia kandydatów do Trybunału Stanu, zgłoszonych przez klub PiS: Piotra Andrzejewskiego, Marka Czeszkiewicza, Jana Majchrowskiego, Adriana Salusa, Piotra Saka, Marcina Wawrzyniaka, Macieja Zaborowskiego.

 • Sejm podjął uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego komisji ds. służb specjalnych.

 • Zbigniew Konwiński: PiS zgłosiło kandydata nieuprawnionego. Do Sejmu wraca Regulamin Sejmu. W komisji do spraw służb specjalnych wróci rotacyjność w przewodniczeniu. Będziecie mieć tam swojego przewodniczącego.

 • Suski: w PRL-u była cenzura prewencyjna i teraz do Sejmu wraca PRL.

 • Suski: pozbawienie parytetu w różnych sprawach, to polityczna kradzież.

 • Marek Suski (PiS): podczas Konwentu dowiedziałem się, że PiS będzie mieć jedno miejsce w tej komisji, a z parytetu należałyby się nam 2,8 miejsca

 • Dyskusja w sprawie składu komisji ds. służb specjalnych.

 • Posłowie podjęli uchwałę w sprawie wyboru składu komisji etyki poselskiej.

 • Przyjęty został również wniosek w sprawie składu komisji do spraw europejskich.

 • Większość sejmowa zagłosowała za przyjęciem wniosku w sprawie wyboru osobowego składów komisji.

 • Hołownia: Jesteśmy w innym punkcie porządku obrad. Przystępujemy do głosowania.

 • Jabłoński: zwracam się z wnioskiem o rozpoznaniem wniosku nierozpoznanego.

 • Hołownia: przedstawia wnioski związane z wyborem składów osobowych komisji sejmowych.

 • Posłowie i posłanki przyjęli wniosek o przejście do porządku dziennego.

 • Marszałek Sejmu: musimy zamknąć głosowanie nad wnioskiem Zalewskiego za przejściem do kolejnego punktu porządku dziennego.

 • Hołownia zarządza głosowanie nad wnioskiem Pawła Jabłońskiego o przerwę w obradach.

 • Marszałek: Czy minister Łukasz Schreiber zgłosił się do zabrania głosu? Nie chcę się narzucać, ale taką mam informację.

 • Hołownia: komisja do spraw Unii Europejskiej jest organem Sejmu. Każda minuta tej dyskusji oddala nas od jej powołania.

 • Wójcik: Nie rozmawiamy o Unii Europejskiej, a o Polsce. Powinniśmy natychmiast zająć się tą uchwałą.

 • Michał Wójcik (minister – członek Rady Ministrów): Rozmawiamy o suwerenności i pozycji w Unii Europejskiej. Powinniśmy nad tym usiąść. Jako Rada Ministrów jasno wyraziliśmy swoje zdanie.

 • Paweł Zalewski (Trzecia Droga): PiS uczyniło z Unii Europejskiej swojego wroga.

 • Hołownia: prezydium Sejmu podjęło decyzję w sprawie tej uchwały i jej nie zmieni. To jest ważny moment w historii Unii Europejskiej. Chciałbym, żebyśmy decyzję w tej sprawie podjęli rozstropnie.

 • Szynkowski vel Sęk: to może być moment zwrotny w sprawie suwerenności Polski, dlatego apeluję, żeby u startu nowej kadencji Sejmu odpowiedzialność za tę sprawę wzięła cała klasa polityczną.

 • Konkret24 w odpowiedzi na słowa premiera Morawieckiego o “nowych podatkach” przygotował tę analizę:

 • Ewentualne zmiany w prawie Unii Europejskiej wyjaśniała już redakcja Konkret24. Przypominamy ten tekst:

 • Mnister do spraw europejskich mówi o zapowiadanych kompetencjach dzielonych Unii Europejskiej.

 • Szynkowski vel Sęk: Unia Europejska będzie mieć kompetencje dzielone w wielu dziedzinach. To sprawi, że nie będziemy mogli bronić obywateli w wielu kwestiach.

 • Szymon Szynkowski vel Sęk: Jutro Parlament Europejski zajmie się liczną listą zmian proponowanych przez komisję konstytucyjną PE. Dlatego posłowie PiS jeszcze dziś chcą zająć się projektem uchwały w tej sprawie.

 • Hołownia daje głos minister do spraw Unii Europejskiej Szymonowi Szynkowskiemu vel Sękowi, zaznaczając nową wykładnię art. 186 Regulaminu Sejmu, mówiącą o możliwości zabrania głosu przez członków Rady Ministrów w dyskusji w zakresie ich kompetencji.

 • Konrad Berkowicz (Konfederacja) do rządu: jesteście hipokrytami.

 • Jabłoński: apeluję, żeby w sprawie tej uchwały o nadanie druku i uzupełnienie porządku obrad o procedowanie nad tą uchwałą.

 • Paweł Jabłoński (PiS) o projekcie uchwały ws. zmian w traktatach Unii Europejskiej: dziękuję, że marszałek uznał ten projekt uchwały za bardzo ważny.

 • Wawer: składam wniosek, żeby ministrowie przestali się bawić w okupowanie mównicy i zajęli się sytuacją przewoźników.

 • Michał Wawer (Konfederacja): piękne jest to jak PiS z PSL-em przerzuca się odpowiedzialnością za to, co dzieje się na granicy z Ukrainą i z polską gospodarką.

 • Hołownia wznowił obrady.

 • Marszałek do PiS: widzę, że zamierzacie kontynuować nadużywać art. 186 Regulaminu Sejmu. Zasięgnąłem opinii nie pięciu a trzech ekspertów, którzy jasno przedstawili wykładnię.

 • Wniosek został przyjęty, Hołownia ogłasza jednominutową przerwę w obradach.

 • Posłowie głosują nad wnioskiem Krajewskiego o przerwę w obradach.

 • Marszałek: pan poseł zawiadomił mnie, że występuje jako poseł.

 • Hołownia: panie pośle Suski, w jakim trybie znalazł się pan przed obliczem wysokiej izby?

 • Marszałek wyłączył mikrofon posłowi Prawa i Sprawiedliwości.

 • Hołownia: Adamczyk zapowiedział, że zabiera głos jako poseł. Wyłączę panu mikrofon.

 • Andrzej Adamczyk – minister infrastruktury – zabiera głos w sprawie sprzeciwu wobec wniosku Krajewskiego. Minister mówi o umowie podpisanej między Unią Europejską a Ukrainą.

 • Stefan Krajewski (Trzecia Droga) składa wniosek o przerwę w obradach i wypowiedź właściwego ministra w sprawie protestu polskich przewoźników na granicy polsko-ukraińskiej.

 • Hołownia prezentuje złożone wnioski, które będą głosowane we wtorek. Przed rozpoczęciem procedowania pierwszego punktu obrad, pojawią się wnioski formalne.

 • Marszałek wznowił pierwsze posiedzenie Sejmu.

 • “Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Jacka Cichockiego na stanowisko Szefa Kancelarii Sejmu. Wniosek w tej sprawie uzasadnił marszałek Sejmu Szymon Hołownia” – poinformowano na profilu Sejmu w serwisie X (dawniej Twitter).

 • Szymon Hołownia zapowiedział, że po zakończeniu obrad, wspólnie z wicemarszałkami Sejmu będą uczestniczyć “w posiedzeniach wszystkich sejmowych komisji, inaugurując je, doprowadzając do wyborów prezydiów, doprowadzając do ich ukonstytuowania się”.

  – Ten proces chcemy zakończyć dzisiaj, pewnie w późnych godzinach wieczornych – ocenił.

 • Zgodnie z opublikowanym na stronie sejmowej harmonogramem, wtorkowe obrady mają rozpocząć się o godzinie 12. i potrwać do 14.30. Pierwszym punktem będzie głosowanie nad wyborem członków poszczególnych komisji sejmowych.

 • Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zwrócił się do przewodniczącego komisji regulaminowej Jarosława Urbaniaka z prośbą o przedstawienie opinii dotyczącej w sprawie wykładni art. 186 Regulaminu Sejmu wraz z opiniami prawnymi. Do pisma został załączony projekt uchwały w sprawie interpretacji tego artykułu Regulaminu Sejmu, który mówi o sposobie zabierania głosu przez członków Rady Ministrów.

 • Prezydium Sejmu zgłosiło wniosek z nazwiskami kandydatów do sejmowej komisji ds. służb specjalnych. W komisji ma zasiadać tylko dwóch jej członków z poprzedniej kadencji: Waldemar Andzel (PiS) i Marek Biernacki (PSL-TD).

  W siedmioosobowej komisji Koalicję Obywatelską mają reprezentować Krzysztof Brejza i Paweł Olszewski. Lewicę ma reprezentować Włodzimierz Czarzasty, Polskę 2050-Trzecią Drogę Michał Gramatyka, a Konfederację Krzysztof Tuduj.

 • Sędziego Trybunału Stanu Sejm wybiera bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

 • Wśród kandydatur na członków Trybunału Stanu znaleźli się: Jacek Dubois, Piotr Andrzejewski (kandydaci na wiceprzewodniczących), Marek Czeszkiewicz, Jan Majchrowski, Adrian Salus, Piotr Sak, Marcin Wawrzyniak, Maciej Zaborowski, Sabina Grabowska, Adam Koczyk, Marek Mikołajczyk, Przemysław Rosati, Piotr Zientarski, Marek Małecki, Józef Zych, Marcin Radwan-Röhrenschef, Kamila Ferenc i Maciej Miłosz.

  CZYTAJ WIĘCEJ:

 • Hołownia: Nie wpłynął do mnie żaden projekt uchwały o powołaniu komisji śledczej. Jeśli wpłynie, będziemy go procedować.

 • Hołownia: my jesteśmy w stanie stworzyć rząd, a Mateusz Morawiecki jest w stanie o nim opowiadać.

 • Hołownia: podział stanowisk przewodniczących sejmowych komisji leży w gestii klubów parlamentarnych.

 • Hołownia: Dzisiaj posiedzenie sejmowej Komisji Regulaminowej. Jacek Cichocki, który zostanie szefem Kancelarii Sejmu, zajmie się sprawą prywatnych firm ochroniarskich.

 • Hołownia: Ochrona posłów przez firmy prywatne w budynku Sejmu nie mieści się w standardach. Przyjrzymy się temu.

 • Hołownia: rozmowy ws. podziału stanowisk w rządzie nadal trwają. Dysponentem informacji w tej sprawie jest Donald Tusk. Liczymy na kilka resortów.

 • Hołownia: Nie ma możliwości, by projekt uchwały PiS ws. sprzeciwu wobec planów zmiany unijnych traktatów trafił dziś pod głosowanie. Dopiero wczoraj otrzymaliśmy jej tekst. Oczekujemy innych standardów.

 • Hołownia: Wyciągnąłem z zamrażarki wszystkie projekty obywatelskie, które przetrwały dyskontynuację. Jest ich dziesięć. W tej kadencji Sejmu nie będziemy mrozić żadnego projektu obywatelskiego. W związku z tym każdemu z nich nadałem numer druku i zostaną rozpatrzone w ciągu sześci miesięcy. Nie będzie zamrażarki sejmowej, ale nie będzie też przyzwolenia na wrzutki w ostatniej chwili.

 • Hołownia: Będziemy procedować projekt ustawy o niedzieli niehandlowej 26 grudnia. Po analizach nadamy jej numer druku.

 • Hołownia: PiS złożył projekt ustawy okołobudżetowej, rządzący nie złożyli jednak projektu budżetu. Analizy sejmowe wskazują jednoznacznie, że budżet złożony przez rząd pana Morawieckiego we wrześniu uległ dyskontynuacji. A więc zaraz po tym jak został ukonstytuowany nowy Sejm, ten budżet powinien zostać złożony raz jeszcze. Chcą przedłużyć zerowy VAT na żywność ustawą, kiedy mogą zrobić to rozporządzeniem.

 • Hołownia o Mateuszu Morawieckim: Mamy do czynienia z premierem Schroedingera, który jest premierem, ale jednocześnie premierem nie jest. Dojdzie do mojego spotkania z premierem, kiedy wyklaruje się jego status. Kiedy dojdzie do powołania rządu Mateusza Morawieckiego, niezwłocznie się z nim spotkam.

 • Hołownia: Projekty ustaw Lewicy i Konfederacji zostały przeze mnie poważnie potraktowane. Wysłałem je do analiz, które teraz do mnie spływają. Projekty przejdą drogę rzetelnej legislacji.

 • Hołownia: w następnym tygodniu wybór Rzecznika Praw Dziecka.

 • Hołownia: drugi punkt, to wybór członków Trybunału Stanu

 • Hołownia: Dziś wykreujemy komisje sejmowe. Po południu ja i wicemarszałkowie będziemy uczestniczyć w ich posiedzeniach i wyborach prezydiów.

 • Rozpoczęła się konferencja prasowa marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

 • Profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) w TVN24: to w komisjach sejmowych toczy się ten właściwy proces legislacyjny. To, kto w nich zasiada i zasiada w ich prezydiach, jest fundamentalne dla tworzenia prawa.

 • Na godzinę 9:30 zaplanowana jest konferencja prasowa marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

 • W dzisiejszym harmonogramie obrad m.in. wybór członków Trybunału Stanu oraz członków sejmowych komisji.

 • Dzień dobry, rozpoczynamy relację z trzeciego dnia pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji. Wznowienie obrad zaplanowane jest na godzinę 12.

Czytaj więcej: Trybunał Stanu. Kto, za co i kiedy może przed nim stanąć

Jako kandydaci do TS zgłoszeni zostali: Jacek Dubois, Piotr Andrzejewski (kandydaci na wiceprzewodniczących), Marek Czeszkiewicz, Jan Majchrowski, Adrian Salus, Piotr Sak, Marcin Wawrzyniak, Maciej Zaborowski, Sabina Grabowska, Adam Koczyk, Marek Mikołajczyk, Przemysław Rosati, Piotr Zientarski, Marek Małecki, Józef Zych, Marcin Radwan-Röhrenschef, Kamila Ferenc i Maciej Miłosz.

Sędziego Trybunału Stanu Sejm wybiera bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

W poniedziałek przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak zapowiedział zaś, że jego klub przedstawi we wtorek projekt uchwały dotyczący sprzeciwu wobec planowanej zmiany traktatów Unii Europejskiej. – Tą uchwałą chcemy uzyskać stanowisko polskiego Sejmu sprzeciwiające się zmianom traktatów Unii Europejskiej – zapowiedział Błaszczak. W poniedziałek późnym wieczorem projekt uchwały zamieszczono na stronie Sejmu.

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAPSource link

More articles

- Advertisement -

Latest article