3.1 C
London
Friday, December 1, 2023

Wybory 2023. Obietnice Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy

Must read

- Advertisement -


1500 złotych “babciowego”, koniec ze śmieciówkami i wakacje od składek ZUS – to tylko niektóre z wielu obietnic, które znalazły się w programach wyborczych Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Przyglądamy się programom wyborczym partii, które mają największe szanse na utworzenie wspólnego rządu.

Państwowa Komisja Wyborcza we wtorek opublikowała dane ze 100 procent obwodów głosowania. Według nich PiS zdobyło 35,38 procent głosów, Koalicja Obywatelska – 30,70 procent, Trzecia Droga – 14,40 procent, Nowa Lewica – 8,61 procent, a Konfederacja – 7,16 procent głosów.

To wyniki bardzo zbliżone do ostatecznych sondażowych wyników late poll pracowni Ipsos. Według tego badania opozycja demokratyczna ma szanse na 249 mandatów w Sejmie, a więc na większość parlamentarną.

Obietnice wyborcze Koalicji Obywatelskiej

- Advertisement -

Podczas kampanii wyborczej Koalicja Obywatelska przedstawiła “100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów”. Wśród nich znalazły się między innymi postulaty i obietnice dotyczące przedsiębiorców, kobiet na rynku pracy czy mieszkalnictwa.

Obietnice wyborcze Koalicji Obywatelskiej:

– Kobiety wracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka: w ramach programu “Aktywna mama” dostaną 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem – tzw. “babciowe”.

Obligacje antyinflacyjne dzięki zmianie w ustawy o NBP. Koalicja Obywatelska przekonuje, że oszczędności Polaków będą zabezpieczone przed inflacją.

– 600 zł dopłaty na wynajem mieszkania dla młodych.

Kredyt z oprocentowaniem 0 proc. na zakup pierwszego mieszkania.

Druga waloryzacja emerytur i rent, gdy inflacja będzie przekraczała 5 proc.

– Emerytura do 5000 zł brutto bez podatku. 

Zamrożenie cen gazu w 2024 roku dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych na poziomie cen z 2023 roku.

– Finansowanie in vitro z budżetu państwa. Na finansowanie procedury Koalicja Obywatelska chce przeznaczyć nie mniej niż 500 mln zł. 

– Przedsiębiorcy zapłacą podatek dochodowy dopiero po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconej faktury (kasowy PIT).

– Powołanie Ministerstwa Przemysłu z siedzibą na Śląsku. 

Zniesienie zakazu handlu w niedziele. Każdy pracownik będzie miał jednak zapewnione dwa wolne weekendy w miesiącu i podwójne wynagrodzenie za pracę w dni wolne.

– Koalicja Obywatelska chce wprowadzić “Urlop dla przedsiębiorców”: jeden miesiąc wolny od składek na ubezpieczenia społeczne i świadczenie urlopowe w wysokości połowy płacy minimalnej.

Powrót do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej. Koniec z odprowadzaniem składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych.

Obniżenie kosztów działalności dla firm: zasiłek chorobowy od pierwszego dnia nieobecności pracownika będzie płacił ZUS.

– Ograniczenie czasu kontroli mikro przedsiębiorców do sześciu dni w skali roku. Urzędy Skarbowe mają nie przedłużać w nieskończoność kontroli.

– Obniżony VAT dla sektora “beauty” do 8 proc.

Bon na profilaktykę i leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do wykorzystania w każdym gabinecie stomatologicznym.

Podniesienie wynagrodzenia nauczycieli o co najmniej 30 proc. Nie mniej niż 1500 zł brutto podwyżki dla nauczyciela.  

Podniesienie zasiłku pogrzebowego do 150 proc. płacy minimalnej. Od lipca 2024 ma być to 6450 zł. Obecnie to 4000zł.

Podniesienie kwoty świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego z 500 zł do 1000 zł.

Likwidacja tzw. “pułapki rentowej”: osoby z niepełnosprawnością będą mogły pracować nie tracąc renty.

– Odciążenie pracujących opiekunów osób niesamodzielnych. Wprowadzenie Bonu Opiekuńczego w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia dla aktywnych zawodowo opiekunów.

– Projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej do wysokości minimalnego wynagrodzenia.

– Osoby zarabiające do 6000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) i pobierające emeryturę do 5000 zł brutto nie będą płaciły podatku dochodowego. Podniesienie kwoty wolnej od podatku – z 30 tys. zł do 60 tys. zł., w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów.

Zniesienie podatku od zysków kapitałowych (podatek Belki) dla oszczędności i inwestycji w tym także na GPW (do 100 tys. zł, powyżej jednego roku).

–  0 proc. VAT na transport publiczny, aby obniżyć ceny biletów komunikacji.

Uwolnienie gruntów spółek państwowych i Krajowego Zasobu Nieruchomości, w tym te które trafiły do KZN na potrzeby programu Mieszkanie Plus. 

10 mld złotych na rewitalizację i remonty pustostanów w zasobach polskich samorządów oraz 3 mld złotych rocznie na dofinansowanie nowych projektów w modelu TBS oraz remont i powiększenie miejskich zasobów mieszkaniowych.

Przywrócenie korzystne zasady rozliczania produkowanej energii dla prosumentów. Niższe rachunki za prąd dla inwestujących w fotowoltaikę.

– Umożliwienie stworzenia 700 lokalnych wspólnot energetycznych generujących własny, tańszy prąd.

Szczegółowy plan transformacji energetycznej, która umożliwi ograniczenie emisji CO2 o 75 proc. do 2030 roku. Przyspieszenie rozwoju niskoemisyjnych źródeł energii (OZE i energetyki jądrowej). Opracowanie założeń dla spójnego programu rozwoju energetyki jądrowej oraz precyzyjne określenie sposobu jego finansowania.

– Uzyskanie pieniędzy z funduszy unijnych. 

Zatrzymanie niekontrolowanego wywozu nieprzetworzonego drewna z Polski. Surowiec z polskich lasów ma służyć przede wszystkim polskim przetwórcom.

– Likwidacja Funduszu Kościelnego.

– Co najmniej połowa strategicznych produktów żywnościowych w sklepach ma pochodzić z Polski. Obowiązek oznaczania flagą kraju pochodzenia wszystkich świeżych produktów w sklepach.

– Projekt zwiększenia przestrzeni magazynowej i budowy nowego terminala (portu zbożowego) w Gdańsku.

– Wprowadzenie dla rolników funduszu stabilizacyjnego, pokrywającego straty spowodowane oszustwami pośredników i szkodami łowieckimi.

Obniżenie kosztów prowadzenia gospodarstw: zapewnienie wsparcia dla inwestycji w biogazownie, farmy fotowoltaiczne oraz pompy ciepła.

Rozliczenie prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka za sprzedaż udziałów w Rafinerii Gdańskiej.

Postawienie przed Trybunał Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego za – jak czytamy w “100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów” – “zniszczenie niezależności Narodowego Banku Polskiego i brak realizacji podstawowego zadania NBP, jakim jest walka z drożyzną”.

– W spółkach z udziałem Skarbu Państwa zwolnienie wszystkich członków rad nadzorczych i zarządów. Przeprowadzenie nowego naboru w transparentnych konkursach. Jak podaje KO mają “decydować kompetencje a nie znajomości rodzinne i partyjne”.

– Przywrócenie przejrzystości finansów publicznych. Przedstawienie białej księgi stanu finansów publicznych na koniec 2023 r. W ciągu 100 dni ujawnienie planów finansowych i wszystkich wydatków funduszy poza budżetem.

– Zweryfikowanie projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zablokowanie sprzedaży lotniska Okęcie.

– Przywrócenie emerytom mundurowym praw nabytych.

– Wprowadzenie ustawy o statusie artysty gwarantującej artystom i artystkom minimum zabezpieczenia socjalnego, dostęp do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych uwzględniający specyfikę pracy.

Obietnice wyborcze Trzeciej Drogi

Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe, które do wyborów szło razem jako Trzecia Droga, przedstawiło “12 gwarancji Trzeciej Drogi”. Wcześniej partię podpisały także “Wspólną Listę Spraw”.

Obietnice wyborcze Trzeciej Drogi:

– Uporządkowanie i uproszczenie systemu podatkowego. Podatnik ma zapłacić jedną daninę od dochodów z pracy. “Będzie ona zawierać wszystkie obecne podatki i składki, które będą rozdysponowywane na poszczególne fundusze” – deklarowały partie.

– Wszystkie zmiany podatkowe mają być uchwalane z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem przed nowym rokiem podatkowym. “Nie podwyższymy CIT, VAT ani PIT przez całą kadencję” – obiecywała Trzecia Droga.

Wakacje od składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla mikroprzedsiębiorców w kłopotach finansowych.

– Zniesienie obowiązku wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy przez pierwsze 33 dni. To ZUS ma zapłacić zasiłek chorobowy pracownika już od pierwszego dnia.

Regulacja składki zdrowotnej. Trzecia Droga chce cofnąć zmiany z Polskiego Ładu, które sprawiły, że nie można odliczyć jej od podatku.

–  VAT i PIT będzie płacony tylko od uregulowanych faktur.

“Rodzinny PIT” – im większa rodzina, tym mniejsze podatki. “Pracujący rodzice w rodzinach, w których jest przynajmniej trójka dzieci, będą płacili symboliczny podatek dochodowy” – przekonywała Trzecia Droga.

Likwidacja różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

– W pierwszym uchwalonym budżecie wprowadzenie podwyżek dla pracowników służby publicznej niwelujące straty wynikające z inflacji. Plan stopniowego podwyższania ich pensji. 

Dofinansowanie Państwowej Inspekcji Pracy, aby miała narzędzia do skutecznej obrony pracowników.

– Zwiększenie wydatków na edukację do 6 proc. PKB.

– Wizyta u lekarza specjalisty w ciągu 60 dni, albo NFZ zwróci pieniądze za wizytę prywatną.

– Przywrócenie dofinansowanie in vitro z budżetu państwa.

System kaucyjny w imporcie towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. Zahamowanie niekontrolowanego importu żywności z Ukrainy.

Uproszczenie systemu aplikowania o dotacje dla gospodarstw.

Podniesienie kwoty wsparcia w ramach działań Wspólnej Polityki Rolnej, m.in. na modernizację gospodarstw minimalne wsparcie 600 tys. zł i premię dla młodych rolników – 300 tys. zł. 

Ograniczenie eksport nieprzetworzonego drewna poza obszar UE. 

Pozwolenie na kupno prądu z paneli bezpośrednio od prywatnych właścicieli farm. 

– Przeznaczenie środków unijnych na rozwój energetyki odnawialnej.

Rozbicie państwowego monopolu na sieci energetyczne.

Uwolnienie obrotu ziemią w granicach miast. Odblokowanie planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających potrzeby budownictwa mieszkaniowego. 

– Program “Akademik za złotówkę”.

Obietnice wyborcze Nowej Lewicy

W programie wyborczym Lewicy znalazły się propozycje dotyczące praw pracowniczych oraz mieszkalnictwa.

Obietnice wyborcze Lewicy:

Likwidacja umów śmieciowych i wymuszonego samozatrudnienia.

– Pełnia praw pracowniczych dla osób pracujących na rzecz platform cyfrowych.

Zakaz darmowych staży i wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla stażystów.

Objęcie przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę umów o pomocy przy zbiorach.

Równe płace za tę samą pracę bez względu na płeć. 

– Pracownicy zyskają prawo do informacji o luce płacowej w ich zakładzie pracy. 

– Skrócenie czasu pracy z 40 do 35 godzin tygodniowo

– Wprowadzenie 35-dniowego urlopu.

– Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy ze względu na zwolnienie lekarskie i zasiłek chorobowy ma wynosić 100 proc. płacy.

– Zwiększenie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy. Uprawnienie do ustalania stosunku pracy w przypadku wykrycia niezgodnych z prawem umów śmieciowych.

– Najniższe wynagrodzenie w sferze budżetowej ma wynosić nie mniej niż 130 proc. wynagrodzenia minimalnego w gospodarce, płace w budżetówce automatycznie waloryzowane dwa razy do roku o inflację, tabele płac regularnie poddawane negocjacjom ze związkami zawodowymi. 

–  Wymóg co najmniej 20 proc. reprezentacji pracowniczej w radach nadzorczych. 

Podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do wysokości połowy ostatniej pensji.

2,5 razy wyższe wynagrodzenie za pracę w niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy, a także prawo do co najmniej dwóch wolnych niedziel w miesiącu.

– System ubezpieczeń dla osób zajmujących się działalnością artystyczną.

Podwyżki dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty, w tym o co najmniej 20 proc. w pierwszym roku od początku nowej kadencji parlamentu.

– W latach 2025-2029 zbudowanie w ramach Krajowego Programu Mieszkaniowego 300 000 nowoczesnych mieszkań na tani wynajem. 

– Zwiększenie udziału kredytów hipotecznych ze stałą stopą oprocentowania. 

Bon kulturowy w wysokości 50 złotych miesięcznie dla osób po 65 roku życia.

– Senioralny bon turystyczny w wysokości 500 zł na organizację wypoczynku, krajowe wyjazdy turystyczne i rekreacyjne.

– Przywrócenie praw nabytych emerytowanych mundurowych.

Renta wdowia – wdowa będzie mogła albo zachować swoją emeryturę, a do tego uzyskać dodatek 50 proc. renty po mężu, albo wybrać rentę po mężu i dodać 50 proc. swojej emerytury.

– Umowy cywilnoprawne wliczane do stażu emerytury.

Publiczny program in vitro.

– Program efektywnego ściągania alimentów przez urzędy skarbowe. Mechanizm alimentów natychmiastowych – sądy wydawałyby decyzje o zabezpieczeniu obowiązku alimentacyjnego na początku postępowań.Source link

More articles

- Advertisement -

Latest article