9.7 C
London
Friday, December 8, 2023

Wybory parlamentarne 2023. Najnowszy sondaż – Kantar, IBRiS, United Surveys, Ipsos, CBOS [Zestawienie sondaży]

Must read

- Advertisement -


Najnowszy sondaż wyborczy to badanie Kantar dla “Faktów” TVN i TVN24, którego wyniki przedstawiono w czwartek 12 października tuż po godzinie 19. Pod nim publikujemy również czwartkowe badania IBRIS dla portalu Onet.pl oraz IBRIS dla RMF FM i “Rzeczpospolitej”. Niżej zamieszczamy wcześniejsze sondaże tej kampanii. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października.

Sondaże wyborcze śledzimy od końca sierpnia (te najstarsze znajdują się najniżej). Najnowsze sondaże pochodzą z ostatnich, gorących dni kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu. Co pokazują? Że do końca kampanii trwa walka o każdy głos i każdy głos się liczy.

ZOBACZ TEŻ: Kandydaci do Sejmu w okręgach – na kogo możesz głosować?

12 października – sondaż Kantar dla “Faktów” TVN i TVN24

- Advertisement -

Sondaż telefoniczny został zrealizowany przez Kantar w dniach 10-12 października 2023 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1702 pełnoletnich osób. Wynika z niego, że Koalicja Obywatelska uzyskałaby 150 mandatów (spadek o 7 mandatów w porównaniu do badania z 4 października), Trzecia Droga – 52 mandaty (wzrost o 11), a Nowa Lewica – 48 mandatów (wzrost o 2). PiS może liczyć na 173 miejsca w Sejmie (spadek o 15 mandatów), a Konfederacja na 36 miejsc (wzrost o 9). Chociaż Prawo i Sprawiedliwość ma największe poparcie, to nawet przy wsparciu Konfederacji nie ma szans na stworzenie rządu. Demokratyczna opozycja może liczyć na 250 mandatów. PiS i Konfederacja – na 209. Większość bezwzględna wynosi 231 mandatów. Jeden mandat przypadłby Mniejszości Niemieckiej.

12 października – IBRiS dla portalu Onet.pl

Sondaż IBRiS dla Onetu zrealizowano w dniach 10-11 października. Tu na Prawo i Sprawiedliwość chce zagłosować 34,9 proc. badanych. Na Koalicję Obywatelską zamierza oddać swój głos 28,1 proc. Trzecie miejsce ankietowani dają Trzeciej Drodze – 10,3 proc. Czwarta w sondażu jest Lewica – 10 proc. 8,3 proc. chce zagłosować według IBRiS na Konfederację. Pod progiem w badaniu znaleźli się Bezpartyjni Samorządowcy – 1,4 proc., Polska Jest Jedna może liczyć na 0,4 proc. 6,6 proc. nie wie, na kogo chce oddać głos. 66,7 proc. ankietowanych chce wziąć udział w wyborach, z czego “zdecydowanie” 61,4 proc. Sondaż IBRiS na zlecenie Onetu został przeprowadzony na ogólnopolskiej próbie 1 tysiąca osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Sondaż IBRiS dla Onet.plTVN24

12 października – IBRiS dla RMF FM i “Rzeczpospolitej”

Z przeprowadzonego 9-10 października badania IBRiS na zlecenie “Rzeczpospolitej” i radia RMF wynika, że nadal najwięcej wyborców chce głosować na Prawo i Sprawiedliwość – 33,5 proc. Koalicję Obywatelską chce poprzeć 28 proc. badanych. Trzecie miejsce podium zajęła Trzecia Droga – 10,9 proc., czwarta jest Lewica – 10,1 proc., kolejna Konfederacja – 9,2 proc. badanych. Pod progiem w sondażu lądują Bezpartyjni Samorządowcy – 0,9 proc. badanych.0,4 proc. wskazało na inny komitet, a 7,1 proc. ciągle nie wie, na kogo zagłosuje. Chęć pójścia na wybory “zdecydowanie” deklaruje 59,3 proc. respondentów, 6 proc. “raczej” zamierza zagłosować. Badanie przeprowadzono metodą CATI (wywiadów telefonicznych) na 1100-osobowej grupie respondentów.

Sondaż IBRiS dla RMF FM i “Rzeczpospolitej”

11 października – United Surveys dla WP.pl

Jak wynika z sondażu United Surveys, przeprowadzonego 8-10 października (częściowo po debacie TVP), na Prawo i Sprawiedliwość chce oddać głos 33,8 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska – 28,1 proc. Tu podium zamyka Lewica – 10,2 proc. Kolejne miejsca zajmują Trzecia Droga – 9,4 proc. i Konfederacja, którą chce poprzeć 8,4 proc. ankietowanych. Pod progiem w badaniu znaleźli się Bezpartyjni Samorządowcy – 1,9 proc. oraz Polska Jest Jedna – 0,4 proc. Jak pisze WP.pl 7,8 proc. badanych wciąż nie wie, na kogo chce zagłosować. Według sondażu chęć udziału w wyborach deklaruje 66,9 proc. (61,9 proc. “zdecydowanie tak”, 5 proc. – “raczej tak”). Niepewnych jest 2,1 proc. badanych. Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys metodą mieszaną CATI i CAWI na grupie 1000 osób.

10 października – Ipsos dla OKO.press i TOK FM

Jak wynika z przeprowadzonego w dniach 6-9 października sondażu Ipsos dla portalu OKO.press i radia TOK FM, najwięcej badanych chce oddać głos na Prawo i Sprawiedliwość – 36 proc. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska – 28 proc. Trzecia jest Konfederacja z wynikiem 9 proc. Poza podium w tym badaniu znalazły się: Trzecia Droga – 8 proc. i Lewica – 8 proc. Poniżej progu wyborczego w sondażu są Bezpartyjni Samorządowcy – 2 proc. Na inną partią wskazał w sondażu 1 proc. respondentów. 9 proc. respondentów jest niezdecydowana. Odsetek osób deklarujących w badaniu udział w wyborach to 70 proc. (64 proc. “zdecydowanie” i 6 proc. “raczej”). Sondaż przeprowadzono metodą CATI (telefoniczny) na próbie około 1000 osób. Jak podaje OKO.press większość ankiet (około 90 proc.) została zrealizowana przed poniedziałkową debatą w telewizji rządowej.

sondaz 1

9 października – IBRiS dla “Wydarzeń” Telewizji Polsat

W badaniu dla “Wydarzeń” najlepszy wynik osiągnęło Prawo i Sprawiedliwość. Głos na Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 34,6 proc. badanych. W porównaniu z wrześniowym sondażem IBRiS dla Telewizji Polsat wynik ten był wyższy o 2 punkty procentowe. Wzrost poparcia odnotowała też Koalicja Obywatelska, popierana obecnie przez 27,9 proc. badanych (26,6 proc. we wrześniu). Na trzecim miejscu uplasowała się Lewica z wynikiem 11,4 proc. (wzrost o 1,5 pkt proc). Czwarte miejsce przypadło Konfederacji, na którą głos zadeklarowało 7,7 proc. ankietowanych (spadek o 1,8 pkt proc). Trzecia Droga zdobyła 7,6 proc., znajdując się tym samym poniżej progu wyznaczonego dla koalicyjnych komitetów wyborczych (spadek o 3 pkt proc). Bezpartyjni Samorządowcy osiągnęli wynik 1,8 proc. (wzrost o 0,3 pkt proc), również nie osiągając wymaganego progu poparcia. Odsetek ankietowanych, którzy nie wiedzą jeszcze, na kogo oddadzą głos, wyniósł 8,1 procenta. Udział w wyborach zdeklarowało 65,3 badanych (“zdecydowanie tak” – 56,8 proc). Sondaż przeprowadzono w dniach 5-7 października na grupie 1000 osób.

Poparcie dla ugrupowań politycznych. Badanie wykonane w dniach 5-7 października 2023 r.Sondaż IBRiS dla “Wiadomości” Polsatu

6 października – IBRiS dla Onetu

Z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS w dniach 3-4 października wynika, że chce na PiS chce zagłosować 34 proc. ankietowanych. KO może liczyć na poparcie na poziomie 28,9 proc. Trzecie miejsce zajmuje Trzecia Droga – 10,6 proc. Kolejne miejsca zajęły Lewica – 10 proc. i Konfederacja – 9,7 proc. Progu nie przekraczają Bezpartyjni Samorządowcy i Polska Jest Jedna. Odpowiedzi “nie wiem/trudno powiedzieć” udzieliło 4,8 proc. respondentów. 65,2 proc. ankietowych na pytanie, czy zamierzają pójść i oddać swój głos, odpowiedziało “zdecydowanie tak” lub “raczej tak”. Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na ogólnopolskiej próbie 1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

4 października – sondaż Kantar dla “Faktów” TVN i TVN24

Sondaż Kantar dla “Faktów” TVN i TVN24 przeprowadzono w dniach 2-4 października, czyli również już po Marszu Miliona Serc. 34 proc. badanych chce głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska z wynikiem 30 proc., a podium zamyka Nowa Lewica z wynikiem 10 proc. Jeden punkt procentowy badanych mniej chce poprzeć własnym głosem Trzecią Drogę (Polska 2050 Szymona Hołowni i PSL). Poparcie dla Konfederacji deklaruje 8 proc. respondentów. Pod progiem w badaniu są Bezpartyjni Samorządowcy – 2 proc. poparcia. Także 2 proc. respondentów wskazało inne komitety wyborcze. Odpowiedź: “Nie wiem, trudno powiedzieć /jeszcze nie zdecydowałem(am)/odmowa odpowiedzi” wskazało 5 proc. badanych. Sondaż telefoniczny został zrealizowany na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1500 osób powyżej 18. roku życia.

Sondaż Kantar dla “Faktów” TVN i TVN24

3 października – United Surveys dla RMF FM i “Dziennika Gazety Prawnej”

Sondaż United Surveys przeprowadzono 2 października. Chęć głosowania na PiS zadeklarowało 32 proc. badanych. KO poparłoby 28,2 procent wyborców, a podium zamyka Trzecia Droga, która w sondażu dla RMF FM i “Dziennika Gazety Prawnej” mogłaby liczyć na 11 proc. Do Sejmu weszłyby jeszcze Lewica – 10,2 proc. i Konfederacja – 10 proc. Progu wyborczego w badaniu nie przekroczyli Bezpartyjni Samorządowcy – 3,5 proc. i Polska jest Jedna – 0 proc. Odpowiedź “Nie wiem/Trudno powiedzieć” wybrało 5,1 proc. pytanych. Chęć udziału w wyborach zadeklarowało 65,8 proc. (“zdecydowanie tak” – 55,9 proc., “raczej tak” 9,9 proc.). Sondaż United Surveys dla RMF FM i “Dziennika Gazety Prawnej” został przeprowadzony już po Marszu Miliona Serc na grupie 1000 osób metodą Mix-mode CATI & CAWI methodology – ratio 75/25.

Sondaż United Surveys dla RMF FM i “Dziennika Gazety Prawnej”TVN24

2 października – sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski

Według sondażu przeprowadzonego w weekend 30 września i 1 października (jeszcze przed zakończeniem Marszu Miliona Serc) przez United Surveys dla portalu WP.pl, Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 32,3-procentowe poparcie. Na drugim miejscu badani wskazali Koalicję Obywatelską – 26,4 proc. Podium zamyka Trzecia Droga – 12,1 proc. Próg przekraczają też Konfederacja – 9 proc. i Lewica – 8,1 proc. Pod progiem znaleźliby się Bezpartyjni Samorządowcy – 3,6 proc. oraz Polska Jest Jedna – 0 proc. Niezdecydowanych jest 8,5 proc. badanych. Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej PolskiUnited Surveys dla Wirtualnej Polski/tvn24.pl

29 września – IBRiS dla Onetu

Według sondażu wykonanego 27 września 2023 roku przez IBRiS dla portalu Onet, na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 35,1 proc. badanych. Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 27 proc. poparcia. Kolejne ugrupowania i koalicje, które przekroczyłyby próg wyborczy to Trzecia Droga – 10,4 proc., Lewica – 10,1 proc. i Konfederacja – 9,5 proc. Pod progiem w badaniu znajdują się Bezpartyjni Samorządowcy – 2 proc. i Polska Jest Jedna – 0,3 proc. Odpowiedzi “nie wiem/trudno powiedzieć” udzieliło 5,6 proc. Udział w wyborach zadeklarowało 61,4 proc. ankietowanych – odpowiedzi “zdecydowanie tak” udzieliło 49,8 proc., a “raczej tak” 11,6 proc. Sondaż wykonano metodą CATI (wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych) na próbie 1000 osób.

Poparcie dla ugrupowań politycznychIBRiS dla Onetu

26 września – sondaż Ipsos dla TOK FM i OKO.press

Jak wynika z badania przeprowadzonego w dniach 22-25 września przez Ipsos, PiS może liczyć na 36 proc. poparcia. KO wskazało 29 proc., a na trzecim miejscu znalazła się Lewica – z deklarowanym poparciem na poziomie 10 proc. Na granicy progu wymaganego dla koalicji w wyborach do Sejmu znalazła się w tym badaniu Trzecia Droga – z 8 proc. poparcia. Konfederacja może liczyć na 7 proc. Odpowiedzi “nie wiem/trudno powiedzieć” udzieliło 9 proc. ankietowanych.

Chęć udziału w wyborach deklaruje 68 proc. uczestników badania. Sondaż przeprowadzono metodą CATI (telefoniczny) na próbie około 1000 osób. Wynik nie sumuje się do 100 procent, tylko do 99 procent – wynika to z metody liczenia przyjmowanej przez Ipsos, która zakłada podliczanie wyniku do siódmego miejsca po przecinku.

Sondaż preferencji wyborczychIpsos dla TOK FM i OKO.press

25 września – United Surveys dla Wirtualnej Polski

Według przeprowadzonego w dniach 22-24 września sondażu United Surveys dla portalu WP, Zjednoczona Prawica może liczyć na poparcie 33,8 proc. ankietowanych. Druga jest Koalicja Obywatelska z poparciem 28,1 proc. Na podium znalazła się także Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) z 9-procentowym poparciem. Kolejne miejsca zajmują Konfederacja – 8,8 proc. i Lewica – 8,7 proc. Progu wyborczego nie przekraczają Bezpartyjni Samorządowcy – 3,6 proc. poparcia oraz Polska Jest Jedna – 0,1 proc. 7,9 proc. ankietowanych nie wiem na kogo odda głos. 62 proc. ankietowanych chce wziąć udział w wyborach – 54,5 proc. badanych odpowiedziało “zdecydowanie tak”, a 7,5 proc. “raczej tak”. Badanie United Surveys przeprowadzono metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski

ZOBACZ TEŻ: Referendum 2023. Pytania, które zostaną zadane 15 października

22 września – sondaż IBRiS dla Onetu

W sondażu IBRIS dla portalu Onet, przeprowadzonym 20 września, PiS wskazało 35,1 proc. badanych. Druga jest KO z wynikiem 26,1 proc., a podium zamyka Konfederacja z poparciem 9,9 proc. Kolejne miejsca zajęły Trzecia Droga – 9,2 proc. i Lewica, na którą głos chce oddać 9,1 proc. badanych. Odpowiedzi “nie wiem/trudno powiedzieć” udzieliło 9,1 proc. Udział w wyborach zadeklarowało 62,9 proc. (“zdecydowanie tak” – 54,8 proc., “raczej tak” – 8,1 proc.). Sondaż został przeprowadzony na ogólnopolskiej próbie 1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Sondaż partyjny dla Onetu (22.09.2023)

21 września – sondaż United Surveys dla RMF FM i “Dziennika Gazety Prawnej”

Z sondażu United Surveys, przeprowadzonego w dniach 18-19 września wynika, że na PiS zamierza oddać głos 31,6 proc. badanych. KO może liczyć na 27 proc., trzecia jest Trzecia Droga (PSL i Polska 2050 Szymona Hołowni) – 10,1 proc., a czwarta Lewica – 9,8 proc. Na Konfederację chce głosować 9,3 proc. badanych, na Bezpartyjnych Samorządowców 3,5 proc. Niezdecydowanych jest blisko 9 proc. W wyborach zamierza wziąć udział 59,3 proc. badanych. Sondaż został przeprowadzony na próbie 1000 osób metodą CATI & CAWI.

Sondaż United Surveys dla RMF FM i “Dziennika Gazety Prawnej”

20 września – sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski

Według sondażu United Surveys przeprowadzonego w dniach 16-17 września, na PiS chce zagłosować 32,8 proc. badanych. Drugie miejsce zajmuje KO, której swój głos chce oddać 26,3 proc. osób. Podium zamyka Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) – chęć głosowania na nią deklaruje 10,6 proc. Dalsze miejsca: Lewica – 10,2 proc., Konfederacja – 9,5 proc., Bezpartyjni Samorządowcy – 3,4 proc. (czyli poniżej progu). Jak pisze WP, z badania wynika, że do urn zamierza pójść 59,5 proc. badanych – z czego 49,7 proc. udzieliło odpowiedzi “zdecydowanie tak”, 9,8 proc. – “raczej tak”. Badanie przeprowadzono metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

18 września – IBRiS dla “Wydarzeń” Telewizji Polsat

W badaniu przeprowadzonym przez IBRIS w dniach 15-17 września, na PiS (Zjednoczoną Prawicę) chciało głosować 32,6 proc. badanych. KO popiera 26,6 proc., Trzecią Drogę – 10,6 proc., Lewicę – 9,9 proc., a Konfederację – 9,5 proc. 9,2 proc. badanych nie wiedziało, na kogo chce oddać głos. Frekwencja deklarowana to 58,6 proc. (“zdecydowanie tak” – 53 proc.). Sondaż przeprowadzono metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAIT) na grupie 1000 osób.

Sondaż IBRiS dla “Wydarzeń” PolsatuTVN24

15 września – IBRiS dla Onetu

Z sondażu IBRiS wynika, że największa liczba respondentów chce głosować na PiS – 33,3 proc. To o 0,2 pkt proc. więcej niż w ostatnim sondażu dla Onetu z końca sierpnia. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, na którą chęć głosowania zadeklarowało 26,4 proc. pytanych (spadek o 0,3 pkt proc.). Na trzecim stopniu podium uplasowała się Nowa Lewica z wynikiem 11,1 proc. poparcia (wzrost o 1,5 pkt proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się: Trzecia Droga (10,2 proc.) i Konfederacja (10,1 proc.). Bezpartyjni Samorządowcy z wynikiem 1 proc. nie przekroczyliby progu wyborczego. Niezdecydowani stanowią dziś 7,9 proc. respondentów. Według obliczeń Onetu przy takich wynikach PiS wraz z Konfederacją miałby tyle samo mandatów, co opozycja (KO, Polska 2050, PSL, Lewica, Mniejszość Niemiecka) – po 230. Badanie wykonano 13 września na próbie 1000 osób metodą CATI (telefoniczne).

Sondaż IBRiS dla OnetuTVN24

13 września – United Surveys dla Wirtualnej Polski 

Nowe badanie United Surveys wskazuje, że największe poparcie wśród ankietowanych ma partia rządząca – na PiS zagłosowałoby 33,5 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazła się KO – 28 proc., a podium zamyka Konfederacja – 11,2 proc. Do Sejmu weszłyby również Trzecia Droga – 9,2 proc. i Lewica z 8,9 proc. Szósty komitet wyborczy – Bezpartyjni Samorządowcy – zdobyłby w wyborach 3,2 proc. i nie przekroczyłby progu wyborczego. Sondaż przeprowadzono 11 września metodą CATI (telefoniczny) na reprezentatywnej grupie 1000 pełnoletnich Polaków.

Sondaż poparcia TVN24

12 września – Ipsos dla TOK FM i OKO.press

Według badania Ipsos przeprowadzonego w dniach 8-11 września, na PiS chciało zagłosować 35 proc. deklarujących udział w wyborach, KO popierało 26 proc. ankietowanych, Konfederację – 8 proc., Nową Lewicę – 8 proc., Trzecią Drogę – 6 proc., a to oznacza, że ta ostatnia nie przekroczyłaby progu wymaganego dla koalicji. 14 proc. nie wie, kogo poprze. Sondaż przeprowadzono metodą CATI (telefoniczny) na próbie około 1000 osób. 

Sondaż partyjny Ipsos na zlecenie TOK FM i OKO.pressIpos na zlecenie TOK FM i OKO.press

11 września – sondaż IBRiS dla “Rzeczpospolitej” i RMF FM

Według sondażu IBRiS dla “Rzeczpospolitej” i RMF FM przeprowadzonego w dniach 8–9 września, PiS wybrałoby 33,2 proc. ankietowanych. KO może liczyć na 26 proc. głosów, Trzecia Droga – na 10,3 proc., Lewica na 10,1 proc., a Konfederacja – na 9,4 proc. Z sondażu wynika, że wzrasta przewidywana frekwencja wyborcza: z 51 proc. dwa tygodnie wcześniej do 57,1 proc. 44,7 proc. respondentów deklaruje “zdecydowanie”, że wezmą udział w wyborach. Sondaż IBRiS dla “Rzeczpospolitej” i RMF FM przeprowadzono metodą CATI 8–9 września na grupie 1100 respondentów.

Sondaż IBRiS dla “Rzeczpospolitej” i RMF FM

ZOBACZ TEŻ: Czy w czasie rządów PiS jakość ochrony zdrowia się poprawiła? Sondaż dla “Faktów” TVN i TVN24

6 września – Kantar dla “Faktów” TVN i TVN24

Według sondażu Kantar Prawo i Sprawiedliwość mogło liczyć na 37 proc. poparcia, druga jest Koalicja Obywatelska – 31 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z poparciem 9 proc., następnie Trzecia Droga – 8 proc. oraz Nowa Lewica – 6 proc. 2 proc. badanych w sondażu wybrało inne komitety wyborcze, a odpowiedź “nie wiem/trudno powiedzieć/jeszcze nie zdecydowałem(am)/odmowa odpowiedzi” wskazało 7 proc. Sondaż telefoniczny został zrealizowany przez Kantar w dniach 5-6 września 2023 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 osób powyżej 18. roku życia. Na pytanie o preferencyjne partyjne odpowiedziały 732 osoby.

4 września – sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski

Według badania przeprowadzonego przez United Surveys w dniach 1-3 września 2023 roku na grupie tysiąca dorosłych Polaków, Prawo i Sprawiedliwość/Zjednoczona Prawica mogłyby liczyć na 35,3 proc. głosów, Koalicja Obywatelska – na 27,5 proc., Konfederacja na 10,6 proc., Trzecia Droga – na 10,2 proc. głosów i Lewica – na 9,4 proc. Zdania nie wyraziło 7 procent respondentów. Badanie przeprowadzono metodą CAWI & CATI 50/50.

1 września – sondaż IBRiS dla Onetu

Jak wynika z sondażu IBRIS, przeprowadzonego w dniach 30-31 sierpnia na ogólnopolskiej próbie tysiąca osób, Prawo i Sprawiedliwość/Zjednoczona Prawica może liczyć na 33,3 proc. poparcia. Chęć oddania głosu na Koalicję Obywatelską zadeklarowało 26,7 proc., Konfederacja może liczyć na 11,4 proc., Trzecia Droga – na 10,1 proc., Nowa Lewica – na 9,6 proc. Odpowiedzi “nie wiem/trudno powiedzieć” udzieliło 5,9 procent ankietowanych. Sondaż IBRiS dla Onetu został przeprowadzony metodą CATI.

Sondaż IBRIS dla Onetu (30-31 sierpnia)

28 sierpnia – sondaż CBOS

Według sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej, na PiS zamierzało głosować 37 proc. wyborców (wzrost o 8 pkt. proc. w stosunku do lipca), na KO – 21 proc. (o 7 pkt. proc. mniej), Konfederację – 6 proc. (o 3 pkt. proc. mniej), na Trzecią Drogę – 5 proc., a na Lewicę – 4 proc., informuje PAP. Odsetek niezdecydowanych wzrósł z 18 do 24 proc. Zamiar głosowania w wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października, deklaruje 80 proc. Polaków.

Preferencje partyjnePAP/Maciej Zieliński

Badanie zrealizowane od 14 do 27 sierpnia 2023 na próbie liczącej 1024 osoby (w tym 61,9 procent metodą CAPI, 24,8 procent – CATI i 13,3 procent – CAWI). Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) jest instytucją państwową nadzorowaną przez premiera.

WIĘCEJ: Dwa najnowsze sondaże poparcia dla partii politycznych

28 sierpnia – sondaż IBRiS na zlecenie “Rzeczpospolitej”

Według sondażu partyjnego IBRiS na zlecenie “Rzeczpospolitej”, przeprowadzonego w dniach 25-26 sierpnia 2023 na grupie 1100 respondentów, na PiS chciało zagłosować 33,4 proc. ogółu głosujących (tyle co przed miesiącem), KO – 27,2 proc. (o 1 pkt proc. więcej), Konfederację – 12,4 proc. (z 12,7), Trzecią Drogę – 10 proc. (spadek o 0,8 pkt. proc.), a na Lewicę – 9,3 proc. (traci 1,4 pkt.).

Sondaż partyjny IBRiS na zlecenie “Rzeczpospolitej”

25 sierpnia – sondaż Kantar Public opublikowany przez “Gazetę Wyborczą”

Według badania Kantar Public z 18-23 sierpnia 2023, gdyby wybory odbywały się w tym terminie, wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 38 proc. (wzrost o 5 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania z lipca), na drugim miejscu byłaby Koalicja Obywatelska z poparciem 30 proc. (spadek o 2 pkt. proc.), Lewica – 8 proc. (wzrost o 1 pkt proc.), potem Konfederacja i Trzecia Droga – obie po 6 proc. To oznacza, że Trzecia Droga (koalicja PSL i Polski 2050) nie weszłaby do parlamentu – próg wyborczy w ich przypadku wynosi 8 procent. 12 proc. ankietowanych nie wie, kogo chce poprzeć w wyborach.

Sondaż Kantar Public

22 sierpnia – sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski

Według badania United Surveys dla Wirtualnej Polski z dni 18-20 sierpnia 2023 wybory wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 34,5 proc. (wzrost o 1,6 pkt. proc. w stosunku do końca lipca), drugie miejsce zajęłaby Koalicja Obywatelska – 31,2 proc. (wzrost o 3,1 pkt. proc.), potem Trzecia Droga – 9 proc. (spadek o 1,6 pkt. proc.), Konfederacja – 7,8 proc. (spadek o 5,3 pkt. proc.), Lewica – 7,1 procent (spadek o 1,6 pkt. proc.). Odpowiedź “nie wiem/trudno powiedzieć” wskazało 10,4 procent badanych (wzrost o 4,6 pkt. proc.)

sondaz wp 2208.pngTVN24

ZOBACZ TEŻ: Wybory wraz z referendum. Co trzeba wiedzieć, by dobrze zagłosować

Źródło zdjęcia głównego: ShutterstockSource link

More articles

- Advertisement -

Latest article